Çukurova’nın bir parçası olan Ceyhan ovası çağlar boyunca Hitit, Fenike, Mısırlılar, Asurlular, İran (Pers), Makedonya (İskender İmparatorluğu), Roma ve Bizans Devletlerinin egemenliği altında kalmıştır. Günümüzde Ceritler Ceyhan Nehrinin doğusundaki köylerde,Sırkıntılar Ceyhan Nehrinin batı ve kuzeybatı kesimlerinde, Avşarlar ise Ceyhan’ın kuzeyinde yoğun olarak bulunmaktadır. 1865 yılı içindeNogayca“kopmuş, yurdundan ayrılmış” anlamına gelen “Kopçak” adı verilen bugünkü Ceyhan’ın ilk yerleşik toplumu olan Nogaylar’ la yerleşik düzene geçilmiştir. Daha sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından (93 Harbi) sonra Kırımlar, Tatarlar, Çerkezler, Papaklar, Rumeli Göçmenleri Osmanlı Devleti tarafından Ceyhan Ovasına yerleştirilmiştir. Yerleşenlerin daha çok hayvancılıkla uğraşması, hayvanlarını suladıkları dik bir yerden ırmak kıyısına inilmesinden dolayı, bugünkü Ceyhan’a  anlamına uygun olarak “Yarsuvat” adı verilmiştir.  Daha sonra Sultan 2. Abdülhamit’in tahta çıkmasından sonra kaza merkezi yapılarak 1896 tarihinde “Hamidiye” ismiyle Cebelibereket (Osmaniye) sancağına bağlanmıştır. Daha sonra 1909 yılında Ermeni İhtişaşıüzerine kurulan örfi idare dolayısı ile “Örfiye” ismi verilerek bir süre bu isimle anılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra 3 Mayıs 1929’ da “Ceyhan” adı yasayla kesinleşmiş ve Adana İline bağlanmıştır
 
 
 
 
İSAY2 Galeri